Vita knivar

Knivar med vita handtag är menade för att använda på bageri- och mejeriprodukter. Färgkodade knivar är utformade för att förhindra korskontaminering mellan livsmedelsgrupper och bidrar till att minska risken för matförgiftning.