Blå knivar

Knivar med blå handtag är menade för att använda på rå fisk. Färgkodade knivar är utformade för att förhindra korskontaminering mellan livsmedelsgrupper och bidrar till att minska risken för matförgiftning.