Gula knivar

Knivar med gula handtag är menade för att använda på tillagat kött. Färgkodade knivar är utformade för att förhindra korskontaminering mellan livsmedelsgrupper och bidrar till att minska risken för matförgiftning.