Bruna knivar

Knivar med bruna handtag är menade för att använda på grönsaker. Färgkodade knivar är utformade för att förhindra korskontaminering mellan livsmedelsgrupper och bidrar till att minska risken för matförgiftning.