Röda knivar

Knivar med röda handtag är menade för att använda på rått kött. Färgkodade knivar är utformade för att förhindra korskontaminering mellan livsmedelsgrupper och bidrar till att minska risken för matförgiftning.