Stenslip

Stenslipare är hårda och grova stenar som används för att platta ut slipstenar/våtstenar.