Camillus

Sedan 1876 har amerikanska Camillus Cutlery försett världen med pålitliga, innovativa och kvalitetstillverkade knivar. Som en av de äldsta knivtillverkarna har Camillus alltid levererat kvalitet och kommer att fortsätta göra det med sina jakt-, fiske-, sport- och taktikknivar.